Kontakt oss

Denne nettsiden sammenstiller offentlig tilgjengelig informasjon fra ulike kilder.

Kjøretøy
For spørsmål vedrørende kjøretøy, kontakt Statens Vegvesen på telefon 22073000.

Heftelser
For spørsmål vedrørende opplysninger om økonomiske heftelser, kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75007500.

Etterlysninger
For spørsmål vedrørende etterlysninger, kontakt politiet på telefon 02800.

SMS-tjeneste
For spørsmål vedrørende SMS-tjeneste på nummer 2380, kontakt leverandøren her.

For andre henvendelser, bruk skjemaet: